Úvod
Obce
Kľúče
 

AKUSON s. r. o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 47193611

Deň zápisu: 13.6.2013

Radvanská 10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81101

Vložka 89792/B, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Administratívne služby
 • Vedenie účtovníctva
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Počítačové služby
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
 • Skladovanie
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
 • Sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti obchodu
 • Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
 • Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
 • Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
 • Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
 • Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
 • Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
 • Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu.
 • Organizovanie a usporadúvanie kúltúrnych, spoločenských, športových podujatí
 • Výroba hudobných nástrojov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti vzdelávania a obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s motorovými vozidlami
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodných zákaziek
 • Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti výroby a obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti prepravy a dopravy
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rozličným tovarom
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, propagácie a reklamy
 • Sprostredkovateľská činnosť a management v oblasti kultúry
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti audio, video produkcie
 • Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: - meranie denného a umelého osvetlenia - meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí a meranie tepelnovlhkostnej mikrolímy
 • Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a iných priestorov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby plastových výrobkov
 • Spotrebiteľská činnosť v oblasti výroby
 • Sprostredkovateľská činnosť v stavebnej výrobe
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 • Sprostredkovateľská činnosť služieb aj obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby - stavebníctvo
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Prenájom hnuteľných vecí;
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb v oblasti vodného hospodárstva a vodných stavieb
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien pri realizácii exteriérov a interiérov


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:

maloobchod, sprostredkovanie, ekonóm, stavba, prenájom, administratíva, účtovníctvo, spracovanie, rekonštrukcia, šport, sklad, doprava, balenie, ozvučenie, betón, kov, vývoj, stolár, elektromotory, guma, meranie, elektrotechnika, elektronika, požiar, projekt, kultúra, hudba, auto, preprava, audio, plast, tovar, služby, poradenstvo, dáta, exteriér, rekonštrukcie, domácnosť, údržba, náklad, obchod, osvetľovanie, sadra, signalizácia, drevo, stolárstvo, káble, plasty, kontrola, projekty, železo, ochrana, nástroj, vzdelávanie, vozidlo, reklama, video, osvetlenie, spotrebiteľ, stavebníctvo, veľkoobchod, počítače, interiér, mechanika, podujatia, cement, zabezpečenie, batérie, analýza, konštrukcia, opracovanie, kancelária, dokumentácia, výroba, propagácia, menežment, produkcia, pvc, potreby, bezpečnosť, testovanie, hudobniny, management, film, oprava, hudobný, videotvorba